Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 重複使用   

Contoh ayat dengan "guna semula", memori terjemahan

add example
& Guna semula hos dan log masuk konfigurasi重用主机和登录配置(R
Direktori % ‧ tidak lagi wujud, jadi tidak mungkin untuk mengembalikan item ini ke lokasi asal. Anda boleh sama ada mencipta semula direktori tersebut atau guna operasi pengembalian semula, atau seret item ke tempat lain untuk mengembalikannya目录 % ‧ 不存在, 所以无法将此项目恢复到原始位置。 您可以重新创建该目录, 然后再使用一次恢复操作; 也可以将项目拖曳到其它位置进行恢复 。
Hanya cuba guna semula contoh kate dengn pid ini只试着重用此 pid 的 Kate 实例
Pastikan ingatan yang diguna serendah yang mungkin. Jangan guna semula apa-apa. (Bagi sistem dengan ingatan rendah尽可能少占用内存, 不重用任何资源(适合内存较少的系统) 。
Hiasan Pengurus Tetingkap Modul ini membolehkan anda memilih hiasan sempadan tetingkap, serta posisi butang bar tajuk dan opsyen hiasan langganan. Untuk memilih tema untuk hiasan tetingkap anda, klik pada namanya dan laksanakan pilihan anda dengan mengklik butang " Laksana " di bawah. Jika anda tidak mahu melaksanakan pilihan anda, anda boleh klik butang " Set semula " untuk membuang perubahan anda. Anda boleh konfigur setiap tema dalam tab " Konfigur [... ] " Terdapat opsyen berbeza yang khusus untuk setiap tema. In " Opsyen Umum (jika ada) " anda boleh mengaktifkan tab " Butang " dengan menyemak kotak " Guna posisi butang bar tajuk langganan " Dalam tab " Butang " anda boleh ubah posisi butang ikut kegemaran anda窗口管理器装饰 此模块允许您选择窗口边框的装饰, 标题栏按钮的位置并自定义装饰选项 。 要为您的窗口装饰选择一个主题, 只需点击其名称, 然后点击下面的“ 应用” 按钮即可生效。 如果您不想应用您的选择, 只需单击“ 重置” 按钮丢弃您的更改 。 您可以在“ 配置 [... ] ” 标签中配置每个主题。 每个主题都有其不同的选项 。 您可以在“ 常规选项(如果有的话) ” 中激活“ 按钮” 标签, 方法是选中“ 使用自定义标题栏按钮位置” 框。 在“ 按钮” 标签中, 您可以按您自己的喜好更改按钮的位置 。
KMouseTool akan berjalan sebagai aplikasi latar selepas anda tutup dialog ini. Untuk mengubah lagi seting, mulakan semula KMouseTool atau guna dulang sistem KDEK 鼠标工具在您关闭这个对话框后将作为后台程序运行。 若要再次改变设置, 重启 K 鼠标工具或者使用 KDE 系统托盘 。
Prestasi KDE Anda boleh selaraskan beberapa tetapan untuk meningkatkan lagi prestasi Konqueror di sini. Ini termasuklah pilihan untuk guna-semula instans sedang berjalan dan untuk membiarkan instans dipra-muatKonqueror 性能 您可以在此配置提高 Konqueror 性能的一些选项, 包括是否利用已经在运行的实例, 或者保留预加载实例的选项 。
Buat bukan e Guna Layar atau bukan kepada kepada pencetak daripada lain-lain default kepada dari daripada kepada On tDo not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc使用浏览(Browsing) 是否 监听 来自于其它 CUPS 服务器的 打印机信息 。 默认是打开的 。 注意: 为了从这个 CUPS 服务器向局域网 发送 浏览信息, 需要指定一个有效的 浏览地址(BrowseAddress) 。 如 : On Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Guna untuk konfigur sistem fail tetingkap (SMB) mana yang anda boleh layarComment配置您可以浏览的 Windows (SMB) 文件系统Comment
Guna ciri ejen pengguna jika laman web yang anda lawati meminta anda menggunakan pelayar berbeza (dan jangan lupa menghantar aduan kepada pemilik web!如果您正在访问的网站要求您使用另外的浏览器, 您可以使用 用户代理 特性 (并且不要忘记向网站管理者抱怨 !
& Guna thumbnail yang dibenamkan dalam fail使用文件中嵌入的缩略图(U
Klik di sini untuk membiarkan kemunculan perkataan tak diketahui itu kekal sedemikian Tindakan ini berguna apabila perkataan adalah nama, akronim, perkataan asing atau sebarang perkataan tak diketahui lain yang anda ingin guna tetapi tidak ditambah ke dalam kamus点击此处可以让这个出现的未知单词保持原样 。 如果该单词是一个专有名词、 缩写词、 外来语、 或者任何其它未知的、 您希望使用但不添加到字典中的单词, 就可以使用这个动作 。
Guna kotak dialog Pilih Warna untuk memilih warna teks untuk servis yang telah diubah (sama ada nombor tertib/isihan atau nama). Entri servis yang diubah akan dibezakan oleh warna ini使用 选择颜色对话框 来选择表示 已经修改的服务 的文字颜色(包括排序数字和名字) 。 修改过的服务项将用这个颜色来区分 。
Kotak kombo ini menyatakan pengekodan aksara mana yang digunakan untuk memberikan teks. Bagi kebanyakan bahasa barat, guna ISO-‧. Untuk Bahasa Hungari, guna ISO此组合框指定了传送文本时要使用哪个字符编码。 对大多数西方语言, 请使用 ISO-‧。 不过对匈牙利语请使用 ISO-‧ 。
Guna penyunting grafikal untuk suntingan ungkapan nalar (regexp使用图形编辑器编辑正规表达式(U
Nyatakan opsyen yang hendak diberikan kepada pelanggan Epos. Jangan guna-o. Untuk melihat opsyen yang ada, masukkan " cakap-h " dalam terminal. Jangan guna "-o "指定要传递给 Epos 客户端的选项。 要查看可用选项, 请在终端中输入“ say-h ” 。 请勿在此使用 “-o” 参数 。
Tidak dapat mencipta proses baru. Sistem mungkin telah cecah bilangan maksimum proses yang mungkin atau bilangan maksimum proses yang anda dibenarkan guna telah dicecah无法创建新进程 。 系统已创建的进程数可能已经达到了极限, 或者您所允许创建进程数已经达到了极限 。
SUBSTITUTE () menggantikan teks_ baru untuk teks_ lama dalam rentetan teks. Jika nombor _ contoh ditetapkan, hanya contoh teks_ lama itu sahaja akan diganti. Jika tidak, setiap kewujudan teks_ lama akan ditukar ke teks_ baru. Guna SUBSTITUTE jika anda hendak menggantikan teks tertentu, guna REPLACE jika anda hendak menggantikan mana-mana teks yang wujud di lokasi tertentuSUBSTITUTE () 函数在文本串中用新文本替换旧文本。 如果指定替换次数, 只进行这么多次替换, 否则每一处旧文本都被替换为新文本。 如果您需要替换指定的文本, 请用这个 SUBSTITUTE () , 如果您想要替换指定位置的任何文本, 请用 REPLACE () 。
Guna < file > dan bukan konfig global使用 < \ �\ �\ �\ �\ �\ � > 代替全局配置
Klik di sini untuk membenarkan semua kemunculan perkataan tak diketahui itu kekal sedemikian. Tindakan ini berguna apabila perkataan itu adalah nama, akronim, perkataan asing atau sebarang perkataan tak diketahui lain yang anda ingin guna tetapi tidak ditambah ke dalam kamus点击此处可以让全部出现的这个未知单词保持原样 。 如果该单词是一个专有名词、 缩写词、 外来语、 或者任何其它未知的、 您希望使用但不添加到字典中的单词, 就可以使用这个动作 。
' Mod mesra pencetak ' Jika kotak semak ini diaktifkan, cetakan dokumen HTML akan menjadi hitam dan putih sahaja, dan semua latar belakang berwarna akan ditukarkan kepada putih. Cetakan akan lebih pantas dan menggunakan kurang dakwat atau toner. Jika kotak semak ini dinyahaktifkan, cetakan dokumen HTML akan mengikut seting warna asal seperti yang dilihat dalam aplikasi anda. Ini boleh menghasilkan warna halaman penuh (atau skala suram, jika anda guna pencetak hitam+putih). Cetakan mungkin lambat dan pasti akan menggunakan lebih banyak toner atau dakwat“ 打印机友好模式 ” 如果启用了此复选框, HTML 文档的输出将只为黑白两色, 带有颜色的全部背景都将转换为白色。 输出更快, 也更省墨 。 如果禁用了此复选框, HTML 文档的输出将会按照您在应用程序中看到的原样色彩输出。 这将得到一整张彩色输出(如果您使用的是黑白打印机的话, 可能是灰度的) 。 输出更慢, 也会使用更多的墨水或墨粉 。
Alihkan penunjuk dengan papan kekunci (guna pad nom用键盘(数字键盘) 移动鼠标指针(M
Guna buka inci对错误的输入使用不同的颜色
Guna contoh kate yang sudah berjalan (jika boleh使用已经运行的 Kate 实例(如果有的话
Nyatakan opsyen yang akan diberikan kepada pelanggan Epos. Untuk melihat opsyen yang ada, masukkan " cakap-h " dalam terminal. Jangan guna "-o "指定要传递给 Epos 客户端的选项。 要查看可用选项, 请在终端中输入“ say-h ” 。 请勿在此使用 “-o” 参数 。
Laman Paparan 1. Found 418 frasa ayat-ayat yang hampir sama guna semula.Yang ditemui di 0.57 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.