Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 重複使用   

Contoh ayat dengan "guna semula", memori terjemahan

add example
Direktori % ‧ tidak lagi wujud, jadi tidak mungkin untuk mengembalikan item ini ke lokasi asal. Anda boleh sama ada mencipta semula direktori tersebut atau guna operasi pengembalian semula, atau seret item ke tempat lain untuk mengembalikannya目录 % ‧ 不存在, 所以无法将此项目恢复到原始位置。 您可以重新创建该目录, 然后再使用一次恢复操作; 也可以将项目拖曳到其它位置进行恢复 。
Prestasi KDE Anda boleh selaraskan beberapa tetapan untuk meningkatkan lagi prestasi Konqueror di sini. Ini termasuklah pilihan untuk guna-semula instans sedang berjalan dan untuk membiarkan instans dipra-muatKonqueror 性能 您可以在此配置提高 Konqueror 性能的一些选项, 包括是否利用已经在运行的实例, 或者保留预加载实例的选项 。
KMouseTool akan berjalan sebagai aplikasi latar selepas anda tutup dialog ini. Untuk mengubah lagi seting, mulakan semula KMouseTool atau guna dulang sistem KDEK 鼠标工具在您关闭这个对话框后将作为后台程序运行。 若要再次改变设置, 重启 K 鼠标工具或者使用 KDE 系统托盘 。
Pastikan ingatan yang diguna serendah yang mungkin. Jangan guna semula apa-apa. (Bagi sistem dengan ingatan rendah尽可能少占用内存, 不重用任何资源(适合内存较少的系统) 。
Hanya cuba guna semula contoh kate dengn pid ini只试着重用此 pid 的 Kate 实例
& Guna semula hos dan log masuk konfigurasi重用主机和登录配置(R
Hiasan Pengurus Tetingkap Modul ini membolehkan anda memilih hiasan sempadan tetingkap, serta posisi butang bar tajuk dan opsyen hiasan langganan. Untuk memilih tema untuk hiasan tetingkap anda, klik pada namanya dan laksanakan pilihan anda dengan mengklik butang " Laksana " di bawah. Jika anda tidak mahu melaksanakan pilihan anda, anda boleh klik butang " Set semula " untuk membuang perubahan anda. Anda boleh konfigur setiap tema dalam tab " Konfigur [... ] " Terdapat opsyen berbeza yang khusus untuk setiap tema. In " Opsyen Umum (jika ada) " anda boleh mengaktifkan tab " Butang " dengan menyemak kotak " Guna posisi butang bar tajuk langganan " Dalam tab " Butang " anda boleh ubah posisi butang ikut kegemaran anda窗口管理器装饰 此模块允许您选择窗口边框的装饰, 标题栏按钮的位置并自定义装饰选项 。 要为您的窗口装饰选择一个主题, 只需点击其名称, 然后点击下面的“ 应用” 按钮即可生效。 如果您不想应用您的选择, 只需单击“ 重置” 按钮丢弃您的更改 。 您可以在“ 配置 [... ] ” 标签中配置每个主题。 每个主题都有其不同的选项 。 您可以在“ 常规选项(如果有的话) ” 中激活“ 按钮” 标签, 方法是选中“ 使用自定义标题栏按钮位置” 框。 在“ 按钮” 标签中, 您可以按您自己的喜好更改按钮的位置 。
Peri laku Modul ini membolehkan anda memilih pelbagai opsyen untuk desktop anda, termasuk cara baru ikon disusun dan menu popup yang bersekutu dengan mengklik butang tengah dan kanan tetikus dalam desktop. Guna " Apa Ini? " (Shift+F‧) untuk mendapatkan bantuan dalam opsyen khusus行为 此模块允许您为您的桌面选择不同的选项, 包括图标排列的方式, 桌面目录的位置, 以及在桌面上与点击鼠标中键和右键关联的弹出菜单 。 使用“ 这是什么 ? ” (Shift+F‧) 可在特定的选项取得帮助 。
Guna buka inci打字行使用自定义颜色
Guna proksi ini untuk melaksanakan permohonan HTTP对 HTTP 请求使用此代理 :
Guna sambungan *. pgp untuk fail yang disulitkan加密的文件使用 *. pgp 扩展名 。
Tidak dapat guna nama ini. Objek dengan nama " % ‧ " sudah wujud无法使用此名称。 名为 “ % ‧” 的对象已经存在 。
Fail ini adalah kunci persendirian. Guna pengurusan kunci kgpg untuk mengimportnya这个文件是一个 公开密钥 。 请使用 KGpg 密钥管理器导入它 。
Fail % ‧ adalah blok kunci persendirian. Guna pengurus kunci KGpg untuk mengimportnya文件 % ‧ 是一个私有密钥块。 请使用 KGpg 密钥管理器导入它 。
Ya, saya ingin guna wallet KDE untuk menyimpan maklumat peribadi saya是, 我想要使用 KDE 钱包来存储我的个人信息 。
Guna kotak dialog Pilih Warna untuk memilih warna teks yang dipilih bagi servis yang telah diubah (sama ada nombor tertib/isihan atau nama). Entri servis yang diubah akan dibezakan oleh warna ini semasa ia dipilih使用 选择颜色对话框 来选择表示 已经修改的服务 的选中文字颜色(包括排序数字和名字) 。 被选中的修改过的服务项将用这个颜色来区分 。
Guna proksi sistem HTTP使用系统的 HTTP 代理 :
Stylesheets Guna kekotak kumpulan untuk menentukan bagaimana Konqueror akan melakarkan style sheet样式表 使用该组选框决定 Konqueror 如何呈现样式表 。
Guna proksi HTTP apabila boleh didapatkan可用时使用 HTTP 代理 。
Fail ini adalah kunci persendirian. Guna pengurusan kunci kgpg untuk mengimportnya这个文件是一个 私有密钥 。 请使用 KGpg 密钥管理器导入它 。
& Guna thumbnail yang dibenamkan dalam fail使用文件中嵌入的缩略图(U
Guna arahan ini untuk membuka dokumen sedia ada untuk edit使用此命令打开已有文档进行编辑
Guna contoh kate yang sudah berjalan (jika boleh使用已经运行的 Kate 实例(如果有的话
Imej mestilah fail JPEG. Ingatilah bahawa imej disimpan dalam kunci awam. Jika anda guna gambar besar, kunci anda juga akan menjadi sangat besar! Mengekalkan imej hampir kepada ‧x‧ adalah saiz yang baik untuk digunakan图像必须是一个 JPEG 文件。 请记得此图像会被保存在公开密钥内, 如果您选用了过大的图片, 您的密钥也会变得很大! 将图像保持在 ‧x‧ 左右的尺寸较为恰当 。
Laman Paparan 1. Found 418 frasa ayat-ayat yang hampir sama guna semula.Yang ditemui di 1.462 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.