Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 情节提要   
  • 腳本   

Contoh ayat dengan "papan cerita", memori terjemahan

add example
Klipper-Alatan Papan KlipKlipper-剪贴板工具
Pisahkan papan klip dan pilihan区分剪贴板和选中内容
Anda boleh hidupkan aksi URL kemudian dengan klik kanan pada ikon papan Klipper dan pilih ' Hidupkan Aksi '如果想要稍候启用 URL 动作, 可以用右键单击 Klipper 图标然后选择“ 启用动作 ” 。
Konfigurasikan tugasan pintasan papan kekunci aplikasi配置应用程序的键盘快捷键指派 。
Klipper-alatan papan klipKlipper-剪贴板工具
Papan sisi anda tiada atau tidak berfungsi. Input baru tidak boleh ditambah您的侧边栏没有功能或不可用。 新的项目无法被添加 。
Papan Alatan Pengurus CetakNAME OF TRANSLATORS打印管理器工具栏NAME OF TRANSLATORS
Papan Kekunci Rekabentuk dan dan for Dalam Rekabentuk KDE键盘布局 您可以在这里选择所用键盘的布局和型号 。 “ 型号” 是指连接到您计算机的键盘的类型, 而布局定义了“ 每个键做什么 ” , 并随国家的不同而不同 。
Bersihkan kandungan papan klip yang disimpan oleh Klipper清理所有 Klipper 保存的剪贴板内容
Kadangkala, teks dipilih mempunyai ruang kosong pada bahagian hujung, di mana, sekiranya jika dimuatkan sebagai URL akan menyebabkan ralat. Menghidupkan pilihan ini membuang mana-mana ruang kosong pada bahagian awal atau akhir untuk rentetan pilihan (kandungan asal papan klip tidak akan diubah有时选中的文本后面会有一些空格, 如果将它作为 URL 用浏览器打开的话, 会出现错误。 启用此选项可以去掉所选中的字符串开头和结尾的空格(不改变原剪贴板里的内容) 。
Cari Papan Klip自动搜索剪贴板条目吗 ?
Klik pada kolum item yang ditonjolkan untuk perubahan. " % s " pada arahan akan digantikan dengan kandungan papan klip点击突出显示项目的列进行修改。 命令中 “ % s” 将被剪贴板中的内容替换 。
Tepek potongan atau salinan kandungan papan klip terdahuluIni juga boleh dilakukan untuk salinan teks atau potongan daripada aplikasi KDE lain粘贴先前剪切或复制的剪贴板内容 这也适用于从其它 KDE 应用程序中复制或剪切的文字 。
Modul Papan Alatan KDEKDE 任务栏控制模块
Satu aplikasi telah meminta untuk menukar tetapan ini, atau anda telah menggunakan kombinasi beberapa gerak isyarat papan kekunci应用程序请求更改了这些设置, 或者您使用了键盘手势的某些组合 。
Dengan menggunakan pilihan ini, akan menetapkan pilihan apabila menonjolkan sesuatu dan papan klip apabila memilih sebagai contoh " Salin " pada bar menu使用此选项将区分两者, 在突出显示文本的时候设置选中内容, 而在选择“ 复制” 这样的操作的时候设置剪贴板 。
Guna posisi butang & papan tajuk sendiri使用定制的标题条按钮位置(P
Digunakan oleh teks paparan berhampiran ikon papan alatan用于显示工具栏图标旁的文字 。
Ralat menukar paparan papan kekunci kepada ' % ‧ '切换到键盘布局 “ % ‧” 失败
Terima permintaan tetingkap popup hanya apabila pautan diaktifkan melalui klik tetikus jelas atau operasi papan kekunci仅当通过显式的鼠标单击或键盘操作激活链接时才接受弹出窗口 。
Konfigurasikan item mana yang patut muncul di papan alatan配置项目应如何出现在工具栏中 。
Tetapan AccessX ini diperlukan untuk segelintir pengguna dengan masalah pergerakan dan boleh ditetapkan didalam Pusat Kawalan KDE. Anda boleh juga menghidupkan dan mematikannya dengan gerak isyarat papan kekunci standard. Jika anda tidak memerlukannya, anda boleh memilih " Nyahaktifkan semua ciri dan gerak isyarat AccessX "某些使用鼠标有困难的用户需要这些 AccessX 设置, 您可从 KDE 控制中心加以配置。 您还可以使用标准的键盘手势开启或关闭这些选项 。 如果您不需要这些功能, 您可以选择“ 禁用全部 AccessX 特性和手势 ” 。
Papan klip telah berubah semenjak anda menggunakan ' tampal ': Format data yang telah dipilih sebelum ini tidak lagi boleh digunakan. Sila salin semula apa yang anda hendak tampal剪贴板自您使用“ 粘贴” 之后已经发生了更改: 所选的数据格式无法再接受。 请再次复制您想要粘贴的内容 。
Salin teks atau item semasa yang dipilih dan pindahkannya kepada papan klip sistem Ini akan menjadikannya kelihatan kepada arahan Tepek di Konqueror dan aplikasi KDE yang lain将当前选中的文字或项目复制到系统剪贴板中 这使得您可以稍候在 Konqueror 和其它 KDE 应用程序中使用 粘贴 命令 。
memberitahu Qt agar jangan sesekali mencakup tetikus atau papan kekunci让 Qt 从不掠夺鼠标或键盘
Laman Paparan 1. Found 75 frasa ayat-ayat yang hampir sama papan cerita.Yang ditemui di 0.271 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.