Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 情节提要   
  • 腳本   

Contoh ayat dengan "papan cerita", memori terjemahan

add example
Terdapat dua buffer papan klip yang ada: Papan Klip diisi apabila memilih sesuatau dan menekan Ctrl+C, atau klik " Salin " pada papan alatan atau bar menu. Pilihan pula apabila memilih teks.. Satu sahaja cara untuk mencapai pilihan iaitu dengan menekan butang tengah tetikus. Anda boleh menyelaraskan perkaitan di antara papan klip dan Pilihan可用的剪贴板缓冲区分为两种 : 剪贴板 的填充方式是选中一些内容, 然后按 Ctrl+C, 或者单击工具栏或菜单栏上的“ 复制 ” 。 选中内容 当选中文本后立即就可用。 访问选中内容的唯一办法是按鼠标中键 。 您可以配置剪贴板和选中内容之间的关系 。
Untuk tambah atau buang butang papan tajuk, hanya tarik item di antara senarai item yang ada dan prebiu papan tajuk. Sama juga untuk posisi-semula, tarik item di dalam prebiu papan tajuk要增加或删除标题栏按钮, 只要简单地在可用项目列表和标题栏预览区域间 拖曳 项目。 简单地, 在标题栏预览区域内拖曳项目可以重排位置 。
Papan Alatan Anda boleh selaraskan papan tugas di sini. Ini termasuk samada papan tugas harus memaparkan semua tetingkap serentak atau hanya yang ada pada ruang kerja semasa. Anda juga boleh selaraskan samada butang Senarai Tetingkap perlu dipaparkan任务栏 您可在此配置任务栏。 这里包括一些选项, 如是否在任务栏上显示所有窗口或只显示当前桌面上的窗口。 您还可以配置是否显示窗口列表按钮 。
Pilihan ini memberi kesan papan klip tidak akan dikosongkan. Contohnya, apabila aplikasi keluar, papan klip biasanya akan kosong选择此选项的效果是, 剪贴板不会被清空。 通常情况下, 当应用程序退出的时候, 剪贴板将被清空 。
Pilihan ini menghalang pilihan daripada direkodkan di dalam rekod papan klip. Hanya perubahan papan klip eksplisit akan direkodkan此选项避免在剪贴板历史中记录选中内容。 仅仅是剪贴板得中大更改才会被记录 。
Mereka mengatakan bahwa perang merobek lubang di langit, Anda mungkin pernah mendengar cerita- cerita他???? 争把 天 扯? 开 了 一? 个 洞 你 可能 听??? 样 的 故事
Anda telah memilih untuk memaparkan tetingkap tanpa sempadannya. Tanpa sempadan, anda tidak boleh mewujudkan kembali sempadan dengan menggunakan tetikus: sebaliknya gunakan menu operasi tetingkap, diaktifkan menggunakan pintasan papan kekunci %您选择了显示没有边框的窗口 。 没有边框的话, 您就无法使用鼠标再次启用边框: 请使用快捷键 % ‧ 激活窗口的操作菜单来完成这一任务 。
Papan Kekunci Fail Semua Fail*. keyboard. xml|KTouch 键盘文件 (*. keyboard. xml) *. * |全部文件
Tukar kepada Paparan Papan Kekunci SeterusnyaKDE 将不会配置或显示键盘布局
Simpan kandungan papan klip semasa keluar退出时保存剪贴板内容(X
Tepek potongan atau salinan kandungan papan klip terdahuluIni juga boleh dilakukan untuk salinan teks atau potongan daripada aplikasi KDE lain粘贴先前剪切或复制的剪贴板内容 这也适用于从其它 KDE 应用程序中复制或剪切的文字 。
Dengan mengklik butang ini, anda boleh memlih jalan pintas papan kekunci yang berkait dengan frasa yang dipilih您可以点击此按钮选择要关联到选中短语的键盘快捷键 。
Aplet Status Papan KekunciComment键盘状态小程序Comment
Ralat menukar paparan papan kekunci kepada ' % ‧ '切换到键盘布局 “ % ‧” 失败
Konfigurasikan tugasan pintasan papan kekunci aplikasi配置应用程序的键盘快捷键安排 。
Modul Papan Alatan KDEKDE 任务栏控制模块
Bersihkan kandungan papan klip yang disimpan oleh Klipper清理所有 Klipper 保存的剪贴板内容
Seragamkan kandungan papan klip dan pilihan同步剪贴板和选中内容(N
Papan sisi anda tiada atau tidak berfungsi. Input baru tidak boleh ditambah您的侧边栏没有功能或不可用。 新的项目无法被添加 。
Fail papan kekunci termuat semasa所有的训练和键盘文件创作者
Bar ini mengandungi senarai tab terbuka masa ini. Klik pada tab untuk mengaktifkannya. Opsyen untuk menayangkan butang tutup dan bukannya ikon laman web di sudut kiri tab tersebut telah dikonfigur. Anda juga boleh menggunakan jalan pintas papan kekunci untuk menavigasi melalui tab. Teks pada tab adalah tajuk laman web yang masa ini terbuka di dalamnya, alihkan tetikus anda ke atas tab untuk melihat tajuk penuh sekiranya ia dipangkas untuk muat saiz tab此栏包含目前打开的标签列表。 单击标签可激活该标签。 您还可以使用键盘快捷键在标签间导航。 标签上的文字是该标签所打开的网站标题; 如果该标题太长以致无法完全显示下的话, 将您的鼠标指向标签可查看完整标题 。
Potong teks atau item semasa yang dipilih dan pindahkannya kepada papan klip sistem Ini akan menjadikannya kelihatan kepada arahan Tepek di Konqueror dan aplikasi KDE yang lain将当前选中的文字或项目剪切并移动到系统剪贴板中 这使得您可以稍候在 Konqueror 和其它 KDE 应用程序中使用 粘贴 命令 。
Di sini anda boleh aktifkan gerak isyarat papan kekunci yang menjalankan ciri yang berikut: Kekunci Tetikus: % ‧ Kekunci lekit: Tekan kekunci Shift ‧ kali berturut-turut Kekunci lambat: Tekan kekunci Shift selama ‧ saat您在此激活开启下列特性的键盘手势 : 鼠标键 : % ‧ 粘滞键: 连续按五次 Shift 键 筛选键: 按住 Shift 键八秒
Pengurus tetingkap hanya papan kekunci ringkas dimodelkan seperti SkrinName继 Screen 后又一种只支持键盘的窗口管理器Name
Papan Tugas Pemberitahuan Anda boleh hidupkan kaedah kedua untuk pemberitahuan permulaan iaitu dengan jam kaca berputar, sebagai simbol aplikasi anda sedang dimuatkan. Kadang-kadang berkemungkinan aplikasi tidak menyedari fungsi ini. Dalam hal ini, kursor berhenti berkelip selepas masa yang diberi untuk seksyen ' Penunujuk had masa permulaan '任务栏通知 您可以使用第二种启动指示的方法, 在任务栏中显示一个旋转的沙漏 , 表示您所启动的应用程序正在载入 。 有时候可能某些应用程序不支持启动通知。 在这种情况下, 按扭在 “ 启动指示超时” 栏中所指定的时间之后将会消失
Laman Paparan 1. Found 75 frasa ayat-ayat yang hampir sama papan cerita.Yang ditemui di 0.36 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.