Penterjemahan ke dalam Bahasa Melayu:

  • kelvin 
     
    SI temperature unit

Maksud-maksud lain:

 
In the International System of Units, the base unit of thermodynamic temperature; 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. Shown as "K".
 
(usually as postpositioned adjective) A unit for a specific temperature on the Kelvin scale.
 
ISU temperature unit
 
The SI unit of temperature with symbol "K".
 
A unit interval on the Kelvin scale.

    Show deklinasi

Contoh ayat dengan "kelvin", memori terjemahan

add example
Supported temperature units: C (Celsius), F (Fahrenheit), K (KelvinUnit suhu yang disokong: C (Celsius), F (Fahrenheit), K (Kelvin
Laman Paparan 1. Found 1 frasa ayat-ayat yang hampir sama kelvin.Yang ditemui di 1.391 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.