Penterjemahan ke dalam Bahasa Melayu:

  • gerhana matahari 
     
    when the Moon passes between the Earth and the sun

Maksud-maksud lain:

 
(astronomy) A phenomenon occurring when the Moon passes between the Earth and the sun.
 
The full or partial covering of the Sun as viewed from Earth when the Moon passes between the Sun and the Earth.

    Show deklinasi

Contoh ayat dengan "solar eclipse", memori terjemahan

add example
The eclipse is drawing nearGerhana ini semakin dekat
Total Eclipse ImageImej ImejImage/info menu item (should be translated
Triple Eclipse (HSTImejImage/info menu item (should be translated
Eclipse IDEIDE EclipseName
Toggle Solar system objectsSorok? Toggle Constellation Lines in the display
Solar WindsAngin Solar
Solar System ViewerPerihal Pelihat Logaxis label for x-coordinate of solar system viewer. AU means astronomical unit
Big Bear Solar ObsBandar nama. City name (optional, probably does not need a translation
Setup Solar WindSetkan Solar Wind
Traumatize solar plexusMentraumatik ulu hati
Solar Winds (GLSolar Winds (GL) Name
Laman Paparan 1. Found 11 frasa ayat-ayat yang hampir sama solar eclipse.Yang ditemui di 1.362 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.