Penterjemahan ke dalam Bahasa Melayu:

  • huruf besar 
     
    Of, pertaining to, or characterized by capital letters.
  • huruf 

Maksud-maksud lain:

 
Alternative spelling of upper case.
 
written in upper case; capital
 
written in upper case

Ungkapan-ungkapan yang sama di dalam kamus Inggeris Bahasa Melayu. (1)

uppercase letter
huruf besar

Contoh ayat dengan "uppercase", memori terjemahan

add example
en & Convert first letter to uppercase
ms & Tukar huruf pertama kepada huruf besar
en First letter uppercase
ms & Tukar huruf pertama kepada huruf besar
en The PROPER() function converts the first letter of each word to uppercase and the rest of the letters to lowercase
ms Fungsi PROPER () menukar huruf pertama setiap kata kepada huruf besar dan yang lain kepada huruf kecil
en The TOGGLE() function changes lowercase characters to uppercase and uppercase characters to lowercase
ms Fungsi TOGGLE () mengubah aksara huruf kecil kepada huruf besar dan aksara huruf besar kepada huruf kecil
en Skip all & uppercase words
ms Langkau semua perkataan & huruf besar
Laman Paparan 1. Found 5 frasa ayat-ayat yang hampir sama uppercase.Yang ditemui di 0.601 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.