Penterjemahan ke dalam Bahasa Melayu:

  • huruf besar 
     
    Of, pertaining to, or characterized by capital letters.
  • huruf 

Maksud-maksud lain:

 
Alternative spelling of upper case.
 
written in upper case; capital
 
written in upper case

Ungkapan-ungkapan yang sama di dalam kamus Inggeris Bahasa Melayu. (1)

uppercase letterhuruf besar

Contoh ayat dengan "uppercase", memori terjemahan

add example
The TOGGLE() function changes lowercase characters to uppercase and uppercase characters to lowercaseFungsi TOGGLE () mengubah aksara huruf kecil kepada huruf besar dan aksara huruf besar kepada huruf kecil
First letter uppercase& Tukar huruf pertama kepada huruf besar
& Convert first letter to uppercase& Tukar huruf pertama kepada huruf besar
Skip all & uppercase wordsLangkau semua perkataan & huruf besar
The PROPER() function converts the first letter of each word to uppercase and the rest of the letters to lowercaseFungsi PROPER () menukar huruf pertama setiap kata kepada huruf besar dan yang lain kepada huruf kecil
Laman Paparan 1. Found 5 frasa ayat-ayat yang hampir sama uppercase.Yang ditemui di 0.63 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.