Penterjemahan ke dalam Cina:

  • ko   
  • ta   
  • tako   
  • tornike   
  • 字母   
  • 字母系統   

Ungkapan-ungkapan yang sama di dalam kamus Bahasa Melayu Cina. (3)

abjad cyril西里尔字母
abjad rumi拉丁字母
mengikut abjad字母順序

Contoh ayat dengan "abjad", memori terjemahan

add example
Masukkan sekurang-kurangnya ‧ abjad untuk menapis halaman输入至少三个字母来过滤页面
Fungsi ROT () menyulitkan teks dengan menggantikan setiap huruf dengan satu tempat ‧ di sepanjang abjad. Jika posisi ke-‧ melepasi huruf Z, ia mula semula pada A (putaranROT () 函数旋转加密字符串, 每个字符用字母表里‧个位置之后的字符替换, 如果‧个位置之后超出了字母 Z, 则从 A 开始继续数(旋转) 。
Kira sel yang mengandungi nilai angka atau abjad angka dalam lajur pangkalan data yang ditetapkan oleh beberapa syarat对数据库里由一组条件指定的某一列里的数字和字符单元格计数 。
Laman Paparan 1. Found 3 frasa ayat-ayat yang hampir sama abjad.Yang ditemui di 0.292 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.