Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 重複使用   

Contoh ayat dengan "guna semula", memori terjemahan

add example
ms Hanya cuba guna semula contoh kate dengn pid ini
zh 只试着重用此 pid 的 Kate 实例
ms Hiasan Pengurus Tetingkap Modul ini membolehkan anda memilih hiasan sempadan tetingkap, serta posisi butang bar tajuk dan opsyen hiasan langganan. Untuk memilih tema untuk hiasan tetingkap anda, klik pada namanya dan laksanakan pilihan anda dengan mengklik butang " Laksana " di bawah. Jika anda tidak mahu melaksanakan pilihan anda, anda boleh klik butang " Set semula " untuk membuang perubahan anda. Anda boleh konfigur setiap tema dalam tab " Konfigur [... ] " Terdapat opsyen berbeza yang khusus untuk setiap tema. In " Opsyen Umum (jika ada) " anda boleh mengaktifkan tab " Butang " dengan menyemak kotak " Guna posisi butang bar tajuk langganan " Dalam tab " Butang " anda boleh ubah posisi butang ikut kegemaran anda
zh 窗口管理器装饰 此模块允许您选择窗口边框的装饰, 标题栏按钮的位置并自定义装饰选项 。 要为您的窗口装饰选择一个主题, 只需点击其名称, 然后点击下面的“ 应用” 按钮即可生效。 如果您不想应用您的选择, 只需单击“ 重置” 按钮丢弃您的更改 。 您可以在“ 配置 [... ] ” 标签中配置每个主题。 每个主题都有其不同的选项 。 您可以在“ 常规选项(如果有的话) ” 中激活“ 按钮” 标签, 方法是选中“ 使用自定义标题栏按钮位置” 框。 在“ 按钮” 标签中, 您可以按您自己的喜好更改按钮的位置 。
ms Direktori % ‧ tidak lagi wujud, jadi tidak mungkin untuk mengembalikan item ini ke lokasi asal. Anda boleh sama ada mencipta semula direktori tersebut atau guna operasi pengembalian semula, atau seret item ke tempat lain untuk mengembalikannya
zh 目录 % ‧ 不存在, 所以无法将此项目恢复到原始位置。 您可以重新创建该目录, 然后再使用一次恢复操作; 也可以将项目拖曳到其它位置进行恢复 。
ms Prestasi KDE Anda boleh selaraskan beberapa tetapan untuk meningkatkan lagi prestasi Konqueror di sini. Ini termasuklah pilihan untuk guna-semula instans sedang berjalan dan untuk membiarkan instans dipra-muat
zh Konqueror 性能 您可以在此配置提高 Konqueror 性能的一些选项, 包括是否利用已经在运行的实例, 或者保留预加载实例的选项 。
ms Pastikan ingatan yang diguna serendah yang mungkin. Jangan guna semula apa-apa. (Bagi sistem dengan ingatan rendah
zh 尽可能少占用内存, 不重用任何资源(适合内存较少的系统) 。
ms & Guna semula hos dan log masuk konfigurasi
zh 重用主机和登录配置(R
ms KMouseTool akan berjalan sebagai aplikasi latar selepas anda tutup dialog ini. Untuk mengubah lagi seting, mulakan semula KMouseTool atau guna dulang sistem KDE
zh K 鼠标工具在您关闭这个对话框后将作为后台程序运行。 若要再次改变设置, 重启 K 鼠标工具或者使用 KDE 系统托盘 。
ms Fail tesaurus ' % ‧ ' tidak ditemui. Guna ' Ubah Bahasa... ' untuk memilih fail tesaurus
zh 辞典文件 “ % ‧” 没有找到。 请使用“ 改变语言... ” 来选择一个辞典文件 。
ms Guna & kelas tetingkap (seluruh aplikasi
zh 使用窗口类(整个应用程序) (C
ms Guna proksi cache untuk mencepatkan sambungan Internet anda
zh 使用缓冲 代理服务器 来加速您的网络连接 。
ms Guna ini untuk menutup dokumen semasa
zh 使用此命令关闭当前文档
ms Teks-ke-Tutur Ini ialah konfigurasi bagi servis dcop teks-ke-tutur Ini membolehkan aplikasi lain mengakses sumber teks-ke-tutur Jangan lupa mengkonfigur bahasa piawai untuk bahasa yang anda guna kerana ia akan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh aplikasi
zh 文字發音 這是文字發音 DCOP 服務的設定 。 它允許其他應用程式使用文字發音的資源 。 請確定已設定好您所使用的預設語言, 這會被大部份的應用程式所套用 。
ms Guna Penutur yang paling hampir padan
zh 使用最接近以下特性的朗读者(M
ms Guna Hint Saiz
zh 用例UML class
ms Guna lembaran gaya kebolehaksesan Memilih opsyen ini akan membolehkan anda mentakrif fon, saiz fon, dan warna fon piawai dengan beberapa klik mudah pada tetikus. Rayau dalam dialog Suaikan... dan pilih opsyen yang anda kehendaki
zh 使用辅助性样式表 选择该选项将允许您通过简单的鼠标点击来定义默认的字体、 字体大小和字体颜色。 只需简单地在自定义选项卡中选取您想要的选项 。
ms Guna kanjidic prapasang
zh 使用预装的 kanjidic
ms Imej mestilah fail JPEG. Ingatilah bahawa imej disimpan dalam kunci awam. Jika anda guna gambar besar, kunci anda juga akan menjadi sangat besar! Mengekalkan imej hampir kepada ‧x‧ adalah saiz yang baik untuk digunakan
zh 图像必须是一个 JPEG 文件。 请记得此图像会被保存在公开密钥内, 如果您选用了过大的图片, 您的密钥也会变得很大! 将图像保持在 ‧x‧ 左右的尺寸较为恰当 。
ms Tapi saya nampak kebolehan luar biasa kamu, seseorang yang saya boleh guna
zh 但 我? 见 你 身手 不俗 是? 个 可用 之 人
ms Guna kotak dialog Pilih Warna untuk memilih warna teks untuk servis yang telah diubah (sama ada nombor tertib/isihan atau nama). Entri servis yang diubah akan dibezakan oleh warna ini
zh 使用 选择颜色对话框 来选择表示 已经修改的服务 的文字颜色(包括排序数字和名字) 。 修改过的服务项将用这个颜色来区分 。
ms Laluan Modul ini membolehkan anda memilih tempat dalam sistem fail untuk menyimpan fail dalam desktop anda. Guna " Apa Ini? " (Shift+F‧) untuk mendapatkan bantuan dalam opsyen khusus
zh 路径 此模块允许您选择要在文件系统的什么地方存储桌面上的文件 。 请使用“ 这是什么 ? ” (Shift+F‧) 在特定选项取得帮助 。
ms Jenis isyarat tidak ditemui, cuba guna pilihan jenis isyarat
zh MIME 类型未发现, 试试使用-mimetype 选项
ms & Guna servis tutur KTTSD, jika boleh
zh 如果可以则使用 KTTSD 语音服务(U
ms Butang ini memanggil sistem bantuan dalam talian program. Jika ia tidak melakukan apa-apa, tiada bantuan ditulis (belum lagi); dalam kes ini, guna butang Apakah Ini di sebelah kiri
zh 该按钮打开程序的在线帮助系统。 如果没有作用, 那就是还没有写出帮助文件; 这种情况下, 使用左边的 这是什么 ? 按钮 。
ms Jika ' jenis mime ' dinyatakan, ia akan digunakan untuk menentukan ‧ komponen yang Konqueror patut guna. Misalnya, setkan kepada. Misalnya, setkan kepada ‧ text/html untuk halaman web, untuk menjadikannya muncul lebih pantas
zh 如果指定了“ mimetype ” , 它将被用来确定 ‧ Konqueror 应使用的部件。 例如, 为 Web 页 ‧ 设置成 text/html, 使其处理得更快
ms Ini menegaskan ungkapan biasa yang tidak semestinya padan (Bahagian ini sebenarnya tidak padan dengan mana-mana aksara. Anda hanya boleh guna ini di penghujung ungkapan biasa
zh 这里声明一个必须不匹配的正则表达式(这部分并不真正匹配任何字符) 。 您只能将其用在正则表达式的最后 。
Laman Paparan 1. Found 418 frasa ayat-ayat yang hampir sama guna semula.Yang ditemui di 0.581 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.