Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 重複使用   

Contoh ayat dengan "guna semula", memori terjemahan

add example
KMouseTool akan berjalan sebagai aplikasi latar selepas anda tutup dialog ini. Untuk mengubah lagi seting, mulakan semula KMouseTool atau guna dulang sistem KDEK 鼠标工具在您关闭这个对话框后将作为后台程序运行。 若要再次改变设置, 重启 K 鼠标工具或者使用 KDE 系统托盘 。
& Guna semula hos dan log masuk konfigurasi重用主机和登录配置(R
Prestasi KDE Anda boleh selaraskan beberapa tetapan untuk meningkatkan lagi prestasi Konqueror di sini. Ini termasuklah pilihan untuk guna-semula instans sedang berjalan dan untuk membiarkan instans dipra-muatKonqueror 性能 您可以在此配置提高 Konqueror 性能的一些选项, 包括是否利用已经在运行的实例, 或者保留预加载实例的选项 。
Direktori % ‧ tidak lagi wujud, jadi tidak mungkin untuk mengembalikan item ini ke lokasi asal. Anda boleh sama ada mencipta semula direktori tersebut atau guna operasi pengembalian semula, atau seret item ke tempat lain untuk mengembalikannya目录 % ‧ 不存在, 所以无法将此项目恢复到原始位置。 您可以重新创建该目录, 然后再使用一次恢复操作; 也可以将项目拖曳到其它位置进行恢复 。
Hiasan Pengurus Tetingkap Modul ini membolehkan anda memilih hiasan sempadan tetingkap, serta posisi butang bar tajuk dan opsyen hiasan langganan. Untuk memilih tema untuk hiasan tetingkap anda, klik pada namanya dan laksanakan pilihan anda dengan mengklik butang " Laksana " di bawah. Jika anda tidak mahu melaksanakan pilihan anda, anda boleh klik butang " Set semula " untuk membuang perubahan anda. Anda boleh konfigur setiap tema dalam tab " Konfigur [... ] " Terdapat opsyen berbeza yang khusus untuk setiap tema. In " Opsyen Umum (jika ada) " anda boleh mengaktifkan tab " Butang " dengan menyemak kotak " Guna posisi butang bar tajuk langganan " Dalam tab " Butang " anda boleh ubah posisi butang ikut kegemaran anda窗口管理器装饰 此模块允许您选择窗口边框的装饰, 标题栏按钮的位置并自定义装饰选项 。 要为您的窗口装饰选择一个主题, 只需点击其名称, 然后点击下面的“ 应用” 按钮即可生效。 如果您不想应用您的选择, 只需单击“ 重置” 按钮丢弃您的更改 。 您可以在“ 配置 [... ] ” 标签中配置每个主题。 每个主题都有其不同的选项 。 您可以在“ 常规选项(如果有的话) ” 中激活“ 按钮” 标签, 方法是选中“ 使用自定义标题栏按钮位置” 框。 在“ 按钮” 标签中, 您可以按您自己的喜好更改按钮的位置 。
Hanya cuba guna semula contoh kate dengn pid ini只试着重用此 pid 的 Kate 实例
Pastikan ingatan yang diguna serendah yang mungkin. Jangan guna semula apa-apa. (Bagi sistem dengan ingatan rendah尽可能少占用内存, 不重用任何资源(适合内存较少的系统) 。
Guna arahan ini untuk mencipta dokumen baru使用此命令创建新文档
Masukkan pencetak URI secara langsung, atau guna kemudahan imbasan rangkaian请直接输入打印机的 URI, 或使用网络扫描功能 。
Apabila menggunakan '--nodialog ', anda mesti tentukan sekurang-kurangnya satu fail untuk cetak atau guna tanda '--stdin '使用 “--nodialog” 选项时, 你必须指定要打印的文件或者使用 “--stdin” 选项 。
Buat bukan e atau bukan kepada bergantung on OpenSSL dan Sentiasa Sentiasa SSL Tidak sekali Tidak sekali Dikehendaki Guna TLS Guna default nilai adalah tDo not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc加密(Encryption) 是否使用加密; 这依赖于 CUPS 库和调度器是否 链接了 OpenSSL 库 。 可能的值 : Always-总是使用加密(SSL) Never-从不使用加密 Required-使用 TLS 加密升级 IfRequested-如果服务器请求的话, 则使用加密 默认值是“ IfRequested ” 。 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Guna Hint Saiznew class menu item用例... new class menu item
SUBSTITUTE () menggantikan teks_ baru untuk teks_ lama dalam rentetan teks. Jika nombor _ contoh ditetapkan, hanya contoh teks_ lama itu sahaja akan diganti. Jika tidak, setiap kewujudan teks_ lama akan ditukar ke teks_ baru. Guna SUBSTITUTE jika anda hendak menggantikan teks tertentu, guna REPLACE jika anda hendak menggantikan mana-mana teks yang wujud di lokasi tertentuSUBSTITUTE () 函数在文本串中用新文本替换旧文本。 如果指定替换次数, 只进行这么多次替换, 否则每一处旧文本都被替换为新文本。 如果您需要替换指定的文本, 请用这个 SUBSTITUTE () , 如果您想要替换指定位置的任何文本, 请用 REPLACE () 。
Guna & kelas tetingkap (seluruh aplikasi使用窗口类(整个应用程序) (C
Kotak ini mengandungi domain dan hos yang telah anda setkan dasar Java khusus. Dasar ini akan digunakan dan bukan dasar piawai untuk mengaktifkan aplet Java dalam halaman yang dihantar oleh domain atau hos ini. Pilih satu dasar dan guna kawalan di sebelah kanan untuk mengubahsuainya此框中包含了您设置特定的 Java 策略的域名和主机。 对于这些域名或主机发送的页面, 将会应用此策略而不是默认策略的启用或禁用 。 请选择一个策略并使用右边的按钮进行修改 。
Guna loceng sistem apabila kekunci diterima接受按键时使用系统铃声(U
Sila guna mod teks使用预装的 edict
Guna < file > dan bukan konfig global使用 < \ �\ �\ �\ �\ �\ � > 代替全局配置
Guna butang pembesar dalam bar alat untuk meningkatkan saiz fon pada laman web anda使用工具栏中的放大镜按钮 来增大网页中的字体大小 。
Guna pilihan tetikus dan bukan pilihan klipbod使用鼠标而不是剪贴板进行选择 。
Guna kekotak combo ini untuk menukar saiz sempadan hiasan使用此组合框更改装饰的边框大小 。
Kata laluan yang anda masukkan berkekuatan rendah. Untuk meningkatkan kekuatan kata laluan, cuba:-guna kata laluan panjang;-guna campuran huruf besar dan huruf kecil;-guna angka atau simbol, serta huruf. Anda ingin juga menggunakan kata laluan ini?您所输入的密码强度较低。 要改进密码的强度, 请试着 :-使用更长的密码 ;-混合使用大小写字母 ;-将字母与数字或符号组合使用 。 您是否仍然想要使用此密码 ?
Guna proksi cache untuk mencepatkan sambungan Internet anda使用缓冲 代理服务器 来加速您的网络连接 。
Guna kelas tetingkap dan & peranan tetingkap (tetingkap khusus使用窗口类和窗口角色(指定窗口) (R
Fail ini adalah kunci persendirian. Guna pengurusan kunci kgpg untuk mengimportnya这个文件是一个 私有密钥 。 请使用 KGpg 密钥管理器导入它 。
Laman Paparan 1. Found 418 frasa ayat-ayat yang hampir sama guna semula.Yang ditemui di 0.519 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.