Penterjemahan ke dalam Cina:

  •    
    (Noun  )
  • 名字     
    (Noun  )
  • 名称   
  • 名稱   

Ungkapan-ungkapan yang sama di dalam kamus Bahasa Melayu Cina. (23)

capaian pengguna tanpa nama
匿名使用者存取; 匿名用户访问
Dial melalui Nama
依姓名撥號; 按名字拨叫
Kaedah Pemilihan Nama Sepadan
匹配的名称选择方法; 姓名比對方式
kata nama
名詞; 名词
Khidmat Nama Storan Internet
Internet 存储名称服务; 網際網路儲存名稱服務
nama berian
暱稱; 昵称; 别名
nama fail panjang
长文件名; 長檔名
nama jadual
表格名稱; 表单名称
nama medan
欄位名稱; 域名
nama paparan
顯示名稱; 显示名称
nama pelayan
服务器名称; 伺服器名稱
nama pena
筆名; 笔名
nama pengguna
使用者名稱; 用户名
nama pengguna Windows
Windows 用户名; Windows 使用者名稱
nama sifat
属性名; 屬性名稱
nama tertakrif
已定义名称; 定義的名稱
nama unggul
可分辨名称; 辨別名稱
Pengesahan tanpa nama
匿名身份验证; 匿名驗證
pengguna tanpa nama
匿名使用者; 匿名用户
sambungan nama fail
副檔名; 文件扩展名
Semak Nama
检查姓名; 檢查名稱
Sistem Nama Domain
域名系统; 網域名稱系統

Contoh ayat dengan "nama", memori terjemahan

add example
ms Opsyen ini membolehkan sesetengah ciri mudah untuk menyimpan fail dengan sambungan: Sebarang sambungan yang dinyatakan dalam % ‧ kawasan teks akan dikemas kini jika anda ubah jenis fail untuk menyimpan. Jika tiada sambungan dinyatakan dalam % ‧ kawasan teks apabila anda klik Simpan, % ‧ akan ditambah kepada hujung nama fail (jika nama fail belum wujud). Sambungan ini berdasarkan jenis fail yang anda pilih untuk menyimpan. Jika anda tidak mahu KDE memberikan sambungan untuk nama fail, anda boleh sama ada tutup opsyen ini atau anda boleh tindas ia dengan menambah noktah (.) di hujung nama fail (noktah ini akan dibuang secara automatik). Jika tak pasti, kekalkan opsyen ini diaktifkan kerana ia menjadikan fail anda lebih mudah diurus
zh 此选项将在保存带扩展名的文件时启用某些便捷特性 : 如果您更改了保存的文件类型 , % ‧ 文本区中指定的扩展名也会进行更新 。 如果当您单击 保存 时, 没有在 % ‧ 文本区中指定扩展名, 将会在文件名结尾处添加 % ‧(如果文件名不存在的话) 。 扩展名基于您所选的保存类型 。 如果您不想让 KDE 为文件名提供扩展名, 您可以关闭选项, 或者在文件名末尾添加句号 (.) (句号会被自动去掉) 。 如果不确定的话, 请保持此选项有效, 这样会使得您的文件更容易管理 。
ms Bandar nama. City name (optional, probably does not need a translation
zh Perkins Obs. City name (optional, probably does not need a translation
ms Organisasi Jika anda ingin nama organisasi muncul dalam pengepala e-mel yang dihantar keluar, medan ini sepatutnya diisi dengan nama organisasi. Membiarkannya kosong adalah selamat (dan normal
zh 组织 您应该在此域中输入您组织的名称, 如果您想要在发出信的信头中显示组织名称的话 。 一般来说将此域留空很安全 。
ms Klik di sini untuk membiarkan kemunculan perkataan tak diketahui itu kekal sedemikian Tindakan ini berguna apabila perkataan adalah nama, akronim, perkataan asing atau sebarang perkataan tak diketahui lain yang anda ingin guna tetapi tidak ditambah ke dalam kamus
zh 点击此处可以让这个出现的未知单词保持原样 。 如果该单词是一个专有词、 缩写词、 外来语、 或者任何其它未知的、 您希望使用但不添加到字典中的单词, 就可以使用这个动作 。
ms Edit nama atau waktu untuk tugasan yang dipilih
zh 编辑选中任务的名称或时间
ms Mungkin terdapat masalah dalam konfigurasi rangkaian anda, terutamanya nama hos proksi anda. Jika anda telah mengakses Internet tanpa masalah baru-baru ini, hal ini adalah tidak mungkin
zh 您的网络配置可能有问题, 特别是您的代理主机。 如果您最近访问互联网时没有出现问题, 这就不太可能 。
ms Nama AlbumNAME OF TRANSLATORS
zh 专辑NAME OF TRANSLATORS
ms nama fail rpm [ % s ] tidak sahComment
zh 文件关联Comment
ms Warna latar belakang mesej (nama atau hex ‧xRRGGBB
zh 消息背景颜色(名字或十六进制 ‧xRRGGBB
ms Nama Volum _ Logikal: star name
zh 心宿二(Antares) star name
ms Ini ialah nama fail hendak dibuka
zh 这里是要打开的文件的名称
ms nama sobject name (optional
zh 托勒密星团object name (optional
ms Masukkan nama tugasan di sini. Nama ini adalah untuk anda sahaja
zh 在这里输入任务的名称, 此名称仅供您个人查看 。
ms Edit Nama dan AliasName
zh 塞尔维亚和黑山Name
ms Komputer telapak menyangka nama pengguna ialah % ‧; bagaimanapun, KPilot kata anda ialah % ‧. Mana satu nama sebenar? Jika anda klik Batal, penyegerakan akan diteruskan, tetapi nama pengguna tidak akan diubah
zh 手持设备认为您的用户名是 % ‧, 而 KPilot 却认为您是 % ‧。 您认为哪个是正确的 ? 如果您点击取消, 同步仍将进行, 但用户名不会被设置 。
ms Kehilangan nama fail selepas-C
zh 命令“ learn” 后需要一个命令名称
ms Anda mesti nyatakan nama fail
zh 您必须指定一个文件
ms Ini ialah nama untuk menyimpan fail sebagai
zh 这是文件要保存的名称
ms Ungkapan biasa digunakan pada semua nama fail. Contohnya menggunakan pilihan " " dan digantikan dengan " _ " akan menggantikan semua ruang dengan garis bawah
zh 在全部文件名上使用的正则表达式。 例如, 使用选择 " " , 并将其替换为为 " _ " , 意味着将全部空格替换为下划线 。
ms Masukkan nama pengguna yang anda ingin jalankan aplikasi di sini
zh 在此输入您想要以何用户的身份运行此应用程序 。
ms Setkan nama bagi kawasan lembaran hamparan
zh 为工作表中的区域设置名称
ms Nama port pelayan untuk digunakan bagi sambungan ke projek pangkalan data. Abaikan jika nama fail pintas disediakan
zh 连接到数据库工程的服务器端口号。 如果给出了快 捷方式文件名, 则此选项被忽略 。
ms Masukkan nama entriStyle name
zh 输入条目: Style name
ms bahawa anda boleh menghindarkan & quot; [ senarai nama mel] quot; ditambah kepada subjek sebahagian senarai mel menggunakan pengepala tulis semula? Gunakan pengepala tulis semula & quot; Subjectquot; ganti & quot; \\ s * \\ [ nama senarai mel \\ ] \\ s* quot; bersama & quot; quot
zh 您可以使用 改写信件头 过滤操作去掉某些邮件列表自动 添加的 “ [ 邮件列表名称 ] ” 。 只要这样做 : 改写信件头“ 主题 ” 替换 “ \\ s * \\ [ 邮件列表名称 \\ ] \\ s * ” 为 “ ”
ms Dokumen dengan nama ini telah wujud. Anda mahu tulis ganti?
zh 已有同名的檔案。 要覆蓋它嗎 ?
Laman Paparan 1. Found 502 frasa ayat-ayat yang hampir sama nama.Yang ditemui di 0.418 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.