Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 情节提要   
  • 腳本   

Contoh ayat dengan "papan cerita", memori terjemahan

add example
ms Tetapan AccessX ini diperlukan untuk segelintir pengguna dengan masalah pergerakan dan boleh ditetapkan didalam Pusat Kawalan KDE. Anda boleh juga menghidupkan dan mematikannya dengan gerak isyarat papan kekunci standard. Jika anda tidak memerlukannya, anda boleh memilih " Nyahaktifkan semua ciri dan gerak isyarat AccessX "
zh 某些使用鼠标有困难的用户需要这些 AccessX 设置, 您可从 KDE 控制中心加以配置。 您还可以使用标准的键盘手势开启或关闭这些选项 。 如果您不需要这些功能, 您可以选择“ 禁用全部 AccessX 特性和手势 ” 。
ms Papan klip tidak mengandungi keterangan paparan yang sah
zh 剪贴板没有包含有效的显示描述 。
ms Klipper-Alatan Papan Klip
zh Klipper-剪贴板工具
ms Seragamkan kandungan papan klip dan pilihan
zh 同步剪贴板和选中内容(N
ms Tambah sambungan web baru " % ‧ " kepada papan sisi anda?
zh 要给您的侧边栏添加新的 Web 扩展 “ % ‧” 吗 ?
ms Dengan menggunakan pilihan ini, akan menetapkan pilihan apabila menonjolkan sesuatu dan papan klip apabila memilih sebagai contoh " Salin " pada bar menu
zh 使用此选项将区分两者, 在突出显示文本的时候设置选中内容, 而在选择“ 复制” 这样的操作的时候设置剪贴板 。
ms Anda telah memilih untuk memaparkan tetingkap dalam mod penuhskrin. Jika aplikasi tersebut tidak mempunyai pilihan untuk mematikan mod skrinpenuh, anda tidak boleh mematikannya semula dengan menggunakan tetikus: sebaliknya gunakan menu operasi tetingkap, diaktifkan dengan menggunakan pintasan papan kekunci %
zh 您选择了以全屏模式显示窗口 。 如果应用程序自身没有提供退出全屏模式的选项, 您就无法使用鼠标退出全屏模式: 请使用快捷键 % ‧ 激活窗口的操作菜单来完成这一任务 。
ms Anda boleh hidupkan aksi URL kemudian dengan klik kanan pada ikon papan Klipper dan pilih ' Hidupkan Aksi '
zh 如果想要稍候启用 URL 动作, 可以用右键单击 Klipper 图标然后选择“ 启用动作 ” 。
ms Terima permintaan tetingkap popup hanya apabila pautan diaktifkan melalui klik tetikus jelas atau operasi papan kekunci
zh 仅当通过显式的鼠标单击或键盘操作激活链接时才接受弹出窗口 。
ms Anda telah memilih untuk memaparkan tetingkap tanpa sempadannya. Tanpa sempadan, anda tidak boleh mewujudkan kembali sempadan dengan menggunakan tetikus: sebaliknya gunakan menu operasi tetingkap, diaktifkan menggunakan pintasan papan kekunci %
zh 您选择了显示没有边框的窗口 。 没有边框的话, 您就无法使用鼠标再次启用边框: 请使用快捷键 % ‧ 激活窗口的操作菜单来完成这一任务 。
ms Papan Kekunci Rekabentuk dan dan for Dalam Rekabentuk KDE
zh 键盘布局 您可以在这里选择所用键盘的布局和型号 。 “ 型号” 是指连接到您计算机的键盘的类型, 而布局定义了“ 每个键做什么 ” , 并随国家的不同而不同 。
ms Kadangkala, teks dipilih mempunyai ruang kosong pada bahagian hujung, di mana, sekiranya jika dimuatkan sebagai URL akan menyebabkan ralat. Menghidupkan pilihan ini membuang mana-mana ruang kosong pada bahagian awal atau akhir untuk rentetan pilihan (kandungan asal papan klip tidak akan diubah
zh 有时选中的文本后面会有一些空格, 如果将它作为 URL 用浏览器打开的话, 会出现错误。 启用此选项可以去掉所选中的字符串开头和结尾的空格(不改变原剪贴板里的内容) 。
ms Salin teks atau item dipilih kepada papan klip
zh 将选中的文字或项目复制到剪贴板
ms Konfigurasikan tugasan pintasan papan kekunci aplikasi
zh 配置应用程序的键盘快捷键指派 。
ms Papan Tugas Pemberitahuan Anda boleh hidupkan kaedah kedua untuk pemberitahuan permulaan iaitu dengan jam kaca berputar, sebagai simbol aplikasi anda sedang dimuatkan. Kadang-kadang berkemungkinan aplikasi tidak menyedari fungsi ini. Dalam hal ini, kursor berhenti berkelip selepas masa yang diberi untuk seksyen ' Penunujuk had masa permulaan '
zh 任务栏通知 您可以使用第二种启动指示的方法, 在任务栏中显示一个旋转的沙漏 , 表示您所启动的应用程序正在载入 。 有时候可能某些应用程序不支持启动通知。 在这种情况下, 按扭在 “ 启动指示超时” 栏中所指定的时间之后将会消失
ms Pengurus tetingkap hanya papan kekunci ringkas dimodelkan seperti SkrinName
zh 继 Screen 后又一种只支持键盘的窗口管理器Name
ms Digunakan oleh teks paparan berhampiran ikon papan alatan
zh 用于显示工具栏图标旁的文字 。
ms Panggil Aksi pada Papan Klip Secara Manual
zh 在当前剪贴板上手动执行动作
ms Salin teks atau item semasa yang dipilih dan pindahkannya kepada papan klip sistem Ini akan menjadikannya kelihatan kepada arahan Tepek di Konqueror dan aplikasi KDE yang lain
zh 将当前选中的文字或项目复制到系统剪贴板中 这使得您可以稍候在 Konqueror 和其它 KDE 应用程序中使用 粘贴 命令 。
ms Tukar kepada Paparan Papan Kekunci Seterusnya
zh KDE 将不会配置或显示键盘布局
ms Papan Alatan Pengurus CetakNAME OF TRANSLATORS
zh 打印管理器工具栏NAME OF TRANSLATORS
ms Untuk memperoleh cakupan skrin, tekan % ‧. Cakupan skrin akan ditempatkan ke dalam klipbod dan anda akan dapat menampalnya dalam KolourPaint. Anda boleh konfigur jalan pintas Cakupan Skrin Desktop dalam modul Pusat Kawalan KDE Jalan Pintas Papan Kekunci. Sebagai pilihan, anda boleh mencuba aplikasi KSnapshot
zh 要获得屏幕抓图, 请按 % ‧ 。 此抓图会被放在剪贴板内, 您可以将它粘贴到 KolourPaint 。 在 KDE 控制中心 键盘快捷键 配置模块里可设定 桌面抓图 的快捷键 。 此外, 您还可以运行 KSnapshot 程序达成同样需求 。
ms Pengurus tetingkap mesra papan kekunci dengan tetingkap berjubin, berdasarkan PWMName
zh 一个基于 PWM 的窗口管理器, 适合键盘操作, 可平铺窗口Name
ms Selitkan satu simbol atau satu huruf atau lebih yang tidak ada pada papan kekunci
zh 插入在键盘上找不到的一个或多个符号或字母
ms Terdapat dua buffer papan klip yang ada: Papan Klip diisi apabila memilih sesuatau dan menekan Ctrl+C, atau klik " Salin " pada papan alatan atau bar menu. Pilihan pula apabila memilih teks.. Satu sahaja cara untuk mencapai pilihan iaitu dengan menekan butang tengah tetikus. Anda boleh menyelaraskan perkaitan di antara papan klip dan Pilihan
zh 可用的剪贴板缓冲区分为两种 : 剪贴板 的填充方式是选中一些内容, 然后按 Ctrl+C, 或者单击工具栏或菜单栏上的“ 复制 ” 。 选中内容 当选中文本后立即就可用。 访问选中内容的唯一办法是按鼠标中键 。 您可以配置剪贴板和选中内容之间的关系 。
Laman Paparan 1. Found 75 frasa ayat-ayat yang hampir sama papan cerita.Yang ditemui di 0.353 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.