Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 情节提要   
  • 腳本   

Contoh ayat dengan "papan cerita", memori terjemahan

add example
ms Salin teks atau item dipilih kepada papan klip
zh 将选中的文字或项目复制到剪贴板
ms Modul Papan Alatan KDE
zh KDE 任务栏控制模块
ms Seragamkan kandungan papan klip dan pilihan
zh 同步剪贴板和选中内容(N
ms Satu aplikasi telah meminta untuk menukar tetapan ini, atau anda telah menggunakan kombinasi beberapa gerak isyarat papan kekunci
zh 应用程序请求更改了这些设置, 或者您使用了键盘手势的某些组合 。
ms Konfigurasikan tugasan pintasan papan kekunci aplikasi
zh 配置应用程序的键盘快捷键安排 。
ms Tukar kepada Paparan Papan Kekunci Seterusnya
zh KDE 将不会配置或显示键盘布局
ms Selitkan satu simbol atau satu huruf atau lebih yang tidak ada pada papan kekunci
zh 插入在键盘上找不到的一个或多个符号或字母
ms Alihkan penunjuk dengan papan kekunci (guna pad nom
zh 用键盘(数字键盘) 移动鼠标指针(M
ms Pengurus tetingkap hanya papan kekunci ringkas dimodelkan seperti SkrinName
zh 继 Screen 后又一种只支持键盘的窗口管理器Name
ms Jalan Pintas Papan Kekunci-> Arahan/URL (ringkas
zh 键盘快捷方式-> 命令/URL(简单
ms Dengan mengklik butang ini, anda boleh memlih jalan pintas papan kekunci yang berkait dengan frasa yang dipilih
zh 您可以点击此按钮选择要关联到选中短语的键盘快捷键 。
ms Terdapat dua buffer papan klip yang ada: Papan Klip diisi apabila memilih sesuatau dan menekan Ctrl+C, atau klik " Salin " pada papan alatan atau bar menu. Pilihan pula apabila memilih teks.. Satu sahaja cara untuk mencapai pilihan iaitu dengan menekan butang tengah tetikus. Anda boleh menyelaraskan perkaitan di antara papan klip dan Pilihan
zh 可用的剪贴板缓冲区分为两种 : 剪贴板 的填充方式是选中一些内容, 然后按 Ctrl+C, 或者单击工具栏或菜单栏上的“ 复制 ” 。 选中内容 当选中文本后立即就可用。 访问选中内容的唯一办法是按鼠标中键 。 您可以配置剪贴板和选中内容之间的关系 。
ms Cari Papan Klip
zh 自动查找剪贴板中的字(A
ms Papan Alatan Anda boleh selaraskan papan tugas di sini. Ini termasuk samada papan tugas harus memaparkan semua tetingkap serentak atau hanya yang ada pada ruang kerja semasa. Anda juga boleh selaraskan samada butang Senarai Tetingkap perlu dipaparkan
zh 任务栏 您可在此配置任务栏。 这里包括一些选项, 如是否在任务栏上显示所有窗口或只显示当前桌面上的窗口。 您还可以配置是否显示窗口列表按钮 。
ms Fail papan kekunci termuat semasa
zh 所有的训练和键盘文件创作者
ms Pindah teks atau item dipilih ke papan klip
zh 将选中的文字或项目移动到剪贴板
ms Tetapkan susunatur papan kekunciKeyboard Layout Name
zh 瑞典语键盘Keyboard Layout Name
ms Terima permintaan tetingkap popup hanya apabila pautan diaktifkan melalui klik tetikus jelas atau operasi papan kekunci
zh 仅当通过显式的鼠标单击或键盘操作激活链接时才接受弹出窗口 。
ms Konfigurasikan item mana yang patut muncul di papan alatan
zh 配置项目应如何出现在工具栏中 。
ms Anda boleh hidupkan aksi URL kemudian dengan klik kanan pada ikon papan Klipper dan pilih ' Hidupkan Aksi '
zh 如果想要稍候启用 URL 动作, 可以用右键单击 Klipper 图标然后选择“ 启用动作 ” 。
ms Ralat menukar paparan papan kekunci kepada ' % ‧ '
zh 切换到键盘布局 “ % ‧” 失败
ms Klik pada kolum item yang ditonjolkan untuk perubahan. " % s " pada arahan akan digantikan dengan kandungan papan klip
zh 点击突出显示项目的列进行修改。 命令中 “ % s” 将被剪贴板中的内容替换 。
ms Konfigurasikan tugasan pintasan papan kekunci aplikasi
zh 配置应用程序的键盘快捷键指派 。
ms Guna posisi butang & papan tajuk sendiri
zh 使用定制的标题条按钮位置(P
ms memberitahu Qt agar jangan sesekali mencakup tetikus atau papan kekunci
zh 让 Qt 从不掠夺鼠标或键盘
Laman Paparan 1. Found 75 frasa ayat-ayat yang hampir sama papan cerita.Yang ditemui di 0.991 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.