Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 情节提要   
  • 腳本   

Contoh ayat dengan "papan cerita", memori terjemahan

add example
ms Tetapkan sebagai Folder Papan Alatan
zh 设置为工具栏文件夹(O
ms Untuk tambah atau buang butang papan tajuk, hanya tarik item di antara senarai item yang ada dan prebiu papan tajuk. Sama juga untuk posisi-semula, tarik item di dalam prebiu papan tajuk
zh 要增加或删除标题栏按钮, 只要简单地在可用项目列表和标题栏预览区域间 拖曳 项目。 简单地, 在标题栏预览区域内拖曳项目可以重排位置 。
ms Alihkan penunjuk dengan papan kekunci (guna pad nom
zh 用键盘(数字键盘) 移动鼠标指针(M
ms Jalan Pintas Papan Kekunci-> Arahan/URL (ringkas
zh 键盘快捷方式-> 命令/URL(简单
ms Terima permintaan tetingkap popup hanya apabila pautan diaktifkan melalui klik tetikus jelas atau operasi papan kekunci
zh 仅当通过显式的鼠标单击或键盘操作激活链接时才接受弹出窗口 。
ms Pisahkan papan klip dan pilihan
zh 区分剪贴板和选中内容
ms Papan klip telah berubah semenjak anda menggunakan ' tampal ': Format data yang telah dipilih sebelum ini tidak lagi boleh digunakan. Sila salin semula apa yang anda hendak tampal
zh 剪贴板自您使用“ 粘贴” 之后已经发生了更改: 所选的数据格式无法再接受。 请再次复制您想要粘贴的内容 。
ms Terdapat dua buffer papan klip yang ada: Papan Klip diisi apabila memilih sesuatau dan menekan Ctrl+C, atau klik " Salin " pada papan alatan atau bar menu. Pilihan pula apabila memilih teks.. Satu sahaja cara untuk mencapai pilihan iaitu dengan menekan butang tengah tetikus. Anda boleh menyelaraskan perkaitan di antara papan klip dan Pilihan
zh 可用的剪贴板缓冲区分为两种 : 剪贴板 的填充方式是选中一些内容, 然后按 Ctrl+C, 或者单击工具栏或菜单栏上的“ 复制 ” 。 选中内容 当选中文本后立即就可用。 访问选中内容的唯一办法是按鼠标中键 。 您可以配置剪贴板和选中内容之间的关系 。
ms Tambah sambungan web baru " % ‧ " kepada papan sisi anda?
zh 要给您的侧边栏添加新的 Web 扩展 “ % ‧” 吗 ?
ms Digunakan oleh teks paparan berhampiran ikon papan alatan
zh 用于显示工具栏图标旁的文字 。
ms Tukar kepada Paparan Papan Kekunci Seterusnya
zh 切换到下一个键盘布局
ms Aplet Status Papan KekunciComment
zh 键盘状态小程序Comment
ms Fail papan kekunci termuat semasa
zh 所有的训练和键盘文件创作者
ms Pengurus tetingkap hanya papan kekunci ringkas dimodelkan seperti SkrinName
zh 继 Screen 后又一种只支持键盘的窗口管理器Name
ms Panggil Aksi pada Papan Klip Secara Manual
zh 在当前剪贴板上手动执行动作
ms Modul Papan Alatan KDE
zh KDE 任务栏控制模块
ms Konfigurasikan tugasan pintasan papan kekunci aplikasi
zh 配置应用程序的键盘快捷键安排 。
ms Klik pada kolum item yang ditonjolkan untuk perubahan. " % s " pada arahan akan digantikan dengan kandungan papan klip
zh 点击突出显示项目的列进行修改。 命令中 “ % s” 将被剪贴板中的内容替换 。
ms Papan Kekunci Fail Semua Fail
zh *. keyboard. xml|KTouch 键盘文件 (*. keyboard. xml) *. * |全部文件
ms Simpan kandungan papan klip semasa keluar
zh 退出时保存剪贴板内容(X
ms Anda telah memilih untuk memaparkan tetingkap tanpa sempadannya. Tanpa sempadan, anda tidak boleh mewujudkan kembali sempadan dengan menggunakan tetikus: sebaliknya gunakan menu operasi tetingkap, diaktifkan menggunakan pintasan papan kekunci %
zh 您选择了显示没有边框的窗口 。 没有边框的话, 您就无法使用鼠标再次启用边框: 请使用快捷键 % ‧ 激活窗口的操作菜单来完成这一任务 。
ms Pindah teks atau item dipilih ke papan klip
zh 将选中的文字或项目移动到剪贴板
ms Kadangkala, teks dipilih mempunyai ruang kosong pada bahagian hujung, di mana, sekiranya jika dimuatkan sebagai URL akan menyebabkan ralat. Menghidupkan pilihan ini membuang mana-mana ruang kosong pada bahagian awal atau akhir untuk rentetan pilihan (kandungan asal papan klip tidak akan diubah
zh 有时选中的文本后面会有一些空格, 如果将它作为 URL 用浏览器打开的话, 会出现错误。 启用此选项可以去掉所选中的字符串开头和结尾的空格(不改变原剪贴板里的内容) 。
ms Tetapan AccessX ini diperlukan untuk segelintir pengguna dengan masalah pergerakan dan boleh ditetapkan didalam Pusat Kawalan KDE. Anda boleh juga menghidupkan dan mematikannya dengan gerak isyarat papan kekunci standard. Jika anda tidak memerlukannya, anda boleh memilih " Nyahaktifkan semua ciri dan gerak isyarat AccessX "
zh 某些使用鼠标有困难的用户需要这些 AccessX 设置, 您可从 KDE 控制中心加以配置。 您还可以使用标准的键盘手势开启或关闭这些选项 。 如果您不需要这些功能, 您可以选择“ 禁用全部 AccessX 特性和手势 ” 。
ms Di sini anda boleh aktifkan gerak isyarat papan kekunci yang menjalankan ciri yang berikut: Kekunci lekit: Tekan kekunci Shift ‧ kali berturut-turut Kekunci lambat: Tekan kekunci Shift selama ‧ saat
zh 您在此激活开启下列特性的键盘手势 : 粘滞键: 连续按五次 Shift 键 筛选键: 按住 Shift 键八秒
Laman Paparan 1. Found 75 frasa ayat-ayat yang hampir sama papan cerita.Yang ditemui di 0.521 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.