Penterjemahan ke dalam Cina:

  • 情节提要   
  • 腳本   

Contoh ayat dengan "papan cerita", memori terjemahan

add example
ms Konfigurasikan tugasan pintasan papan kekunci aplikasi
zh 配置应用程序的键盘快捷键安排 。
ms Tetapkan susunatur papan kekunciKeyboard Layout Name
zh 瑞典语键盘Keyboard Layout Name
ms Jalan Pintas Papan Kekunci-> Arahan/URL (ringkas
zh 键盘快捷方式-> 命令/URL(简单
ms Pilihan ini menghalang pilihan daripada direkodkan di dalam rekod papan klip. Hanya perubahan papan klip eksplisit akan direkodkan
zh 此选项避免在剪贴板历史中记录选中内容。 仅仅是剪贴板得中大更改才会被记录 。
ms Anda boleh hidupkan aksi URL kemudian dengan klik kanan pada ikon papan Klipper dan pilih ' Hidupkan Aksi '
zh 如果想要稍候启用 URL 动作, 可以用右键单击 Klipper 图标然后选择“ 启用动作 ” 。
ms Digunakan oleh papan menu dan menu pop keluar
zh 用于菜单栏和弹出式菜单 。
ms Tukar kepada Paparan Papan Kekunci Seterusnya
zh KDE 将不会配置或显示键盘布局
ms Papan Kekunci Fail Semua Fail
zh *. keyboard. xml|KTouch 键盘文件 (*. keyboard. xml) *. * |全部文件
ms Simpan kandungan papan klip semasa keluar
zh 退出时保存剪贴板内容(X
ms Untuk tambah atau buang butang papan tajuk, hanya tarik item di antara senarai item yang ada dan prebiu papan tajuk. Sama juga untuk posisi-semula, tarik item di dalam prebiu papan tajuk
zh 要增加或删除标题栏按钮, 只要简单地在可用项目列表和标题栏预览区域间 拖曳 项目。 简单地, 在标题栏预览区域内拖曳项目可以重排位置 。
ms Di sini anda boleh aktifkan gerak isyarat papan kekunci yang menjalankan ciri yang berikut: Kekunci lekit: Tekan kekunci Shift ‧ kali berturut-turut Kekunci lambat: Tekan kekunci Shift selama ‧ saat
zh 您在此激活开启下列特性的键盘手势 : 粘滞键: 连续按五次 Shift 键 筛选键: 按住 Shift 键八秒
ms Cari Papan Klip
zh 自动查找剪贴板中的字(A
ms Fail papan kekunci termuat semasa
zh 所有的训练和键盘文件创作者
ms Papan Alatan Pengurus CetakNAME OF TRANSLATORS
zh 打印管理器工具栏NAME OF TRANSLATORS
ms Aplet Status Papan KekunciComment
zh 键盘状态小程序Comment
ms Tukar kepada Paparan Papan Kekunci Seterusnya
zh 切换到下一个键盘布局
ms Pengurus tetingkap mesra papan kekunci dengan tetingkap berjubin, berdasarkan PWMName
zh 一个基于 GTK+ 的窗口管理器, 带有窗口分组特性Name
ms memberitahu Qt agar jangan sesekali mencakup tetikus atau papan kekunci
zh 让 Qt 从不掠夺鼠标或键盘
ms Anda telah memilih untuk memaparkan tetingkap tanpa sempadannya. Tanpa sempadan, anda tidak boleh mewujudkan kembali sempadan dengan menggunakan tetikus: sebaliknya gunakan menu operasi tetingkap, diaktifkan menggunakan pintasan papan kekunci %
zh 您选择了显示没有边框的窗口 。 没有边框的话, 您就无法使用鼠标再次启用边框: 请使用快捷键 % ‧ 激活窗口的操作菜单来完成这一任务 。
ms Bersihkan kandungan papan klip yang disimpan oleh Klipper
zh 清理所有 Klipper 保存的剪贴板内容
ms Bar ini mengandungi senarai tab terbuka masa ini. Klik pada tab untuk mengaktifkannya. Opsyen untuk menayangkan butang tutup dan bukannya ikon laman web di sudut kiri tab tersebut telah dikonfigur. Anda juga boleh menggunakan jalan pintas papan kekunci untuk menavigasi melalui tab. Teks pada tab adalah tajuk laman web yang masa ini terbuka di dalamnya, alihkan tetikus anda ke atas tab untuk melihat tajuk penuh sekiranya ia dipangkas untuk muat saiz tab
zh 此栏包含目前打开的标签列表。 单击标签可激活该标签。 您还可以使用键盘快捷键在标签间导航。 标签上的文字是该标签所打开的网站标题; 如果该标题太长以致无法完全显示下的话, 将您的鼠标指向标签可查看完整标题 。
ms Papan klip telah berubah semenjak anda menggunakan ' tampal ': Format data yang telah dipilih sebelum ini tidak lagi boleh digunakan. Sila salin semula apa yang anda hendak tampal
zh 剪贴板自您使用“ 粘贴” 之后已经发生了更改: 所选的数据格式无法再接受。 请再次复制您想要粘贴的内容 。
ms Anda telah memilih untuk memaparkan tetingkap dalam mod penuhskrin. Jika aplikasi tersebut tidak mempunyai pilihan untuk mematikan mod skrinpenuh, anda tidak boleh mematikannya semula dengan menggunakan tetikus: sebaliknya gunakan menu operasi tetingkap, diaktifkan dengan menggunakan pintasan papan kekunci %
zh 您选择了以全屏模式显示窗口 。 如果应用程序自身没有提供退出全屏模式的选项, 您就无法使用鼠标退出全屏模式: 请使用快捷键 % ‧ 激活窗口的操作菜单来完成这一任务 。
ms Utiliti untuk menukar pemetaan papan kekunci
zh 转换键盘映射表的工具
ms Pintasan bagi toggle Tindakan Papan Klip on dan off
zh 用于切换剪切板动作打开或者关闭的快捷键
Laman Paparan 1. Found 75 frasa ayat-ayat yang hampir sama papan cerita.Yang ditemui di 0.401 ms.Kenangan terjemahan yang dicipta oleh manusia, tetapi selaras dengan komputer, yang mungkin menyebabkan kesilapan. Mereka datang daripada pelbagai sumber dan tidak diperiksa. Diberi amaran.